Anasayfa > KURUMSAL
KURUMSAL

Çevre ve Orman Bakanlığı’nın “Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik’’ ve “End-of-Life Vehicle(ELV) Directive” (Directive 2000/53/EC) çerçevesinde faaliyette bulunmak maksadıyla, Hurdaların/Ömrünü Tamamlamış Araçların (ÖTA) Ekonomik Operatör’ü olarak faaliyet göstermek.


Ayrıca Ekomotiv, “Ekonomik Operatör” lerin yükümlülükleri olan;


o Tehlikeli madde kullanım yasaklarına uymak,
o Gerekli kodlama, rapor verme, lisans ve tip onayı yükümlülüklerini yerine getirmek,
o ÖTA toplama sistemini kurmak ve ya alt bayilerin toplama sistemi içinde yer almasını sağlamak,
o Toplanan hurda/ÖTA’ların işlenmesini, yeniden kullanımını, geri kazanımını ve geri dönüşümünü belirlenen oranlarda yapmak veya yaptırmaktır.